Kundcase: CallMeSmart AS

"CallMeSmart AS är ett mjukvaru- och kommunikationsproduktföretag som bildades 2015 för att slutföra utvecklingen av CallMeSmart-tekniken till en marknadsprodukt, och ta den till sjukhus och kliniker globalt. CallMeSmart-systemet är ett lätt och kostnadseffektivt smartphonesystem för modernisering av kommunikationer på sjukhus och kliniker. Det ger säker smarttelefon kommunikation för kliniker, ett intelligent kommunikationsrutingssystem som minimerar avbrott, och enkla verktyg för att organisera kommunikation enligt avdelningsuppgifter, roller och ansvar." ©

Från februari till augusti 2017 outsourcade CallMeSmart rollen som Tech Lead i projektet till Eric Eikrem & Co. Tekniker som användes var - Linux, som sådan, Asterisk, LDAP, CAS, OpenFire (XMPP) och XenServer. I våra leveranser ingår:

IT-infrastruktur

Bygg och underhåll av IT-infrastruktur.

Operation

Hjälpa med å effektivisera systemet; lyfta det från forskning till operation.

Stöd och utbildning

Utveckling av stöd och utbildning, inklusive utveckling av lärningsinnehåll.

QA

Stöd för QA, inklusive utveckling av intern dokumentation.

CallMeSmart ©

Logo och första delen - 2017 © CallMeSmart AS