CallMeSmart AS

Kundcase: CallMeSmart AS

"CallMeSmart AS är ett mjukvaru- och kommunikationsproduktföretag som bildades 2015 för att slutföra utvecklingen av CallMeSmart-tekniken till en marknadsprodukt, och ta den till sjukhus och kliniker globalt. CallMeSmart-systemet är ett lätt och kostnadseffektivt smartphonesystem för modernisering av kommunikationer på sjukhus och kliniker. Det ger säker smarttelefon kommunikation för kliniker, ett intelligent kommunikationsrutingssystem som minimerar avbrott, och enkla verktyg för att organisera kommunikation enligt avdelningsuppgifter, roller och ansvar." ©

Från februari till augusti 2017 outsourcade CallMeSmart rollen som Tech Lead i projektet till Eric Eikrem & Co. Tekniker som användes var - Linux, som sådan, Asterisk, LDAP, CAS, OpenFire (XMPP) och XenServer. I våra leveranser ingår:

IT-infrastruktur

Bygg och underhåll av IT-infrastruktur.

Operation

Hjälpa med å effektivisera systemet; lyfta det från forskning till operation.

Stöd och utbildning

Utveckling av stöd och utbildning, inklusive utveckling av lärningsinnehåll.

QA

Stöd för QA, inklusive utveckling av intern dokumentation.

CallMeSmart ©

Logo och första delen - 2017 © CallMeSmart AS

CONNECT Norge

Kundprofil: CONNECT Norge

CONNECT Norge är en frivillig organisation som stöder innovation och kreativitet. Organisationen representerar privata företag och offentliga institutioner som vill hjälpa entreprenörer i kommersialiseringsfasen. Genom CONNECT Springboard-processen tränas entreprenörer för att förbättra sin affärsstrategi och affärsmodell genom direkt återkoppling från erfarna affärsmän. För närvarande finns fem nät i Norge samt CONNECT Norway Foundation.

CONNECT Norge outsourcade sin IT-avdelning till Eric Eikrem & Co. I våra leveranser ingår:

IT-infrastruktur

Bygg och underhåll av IT-infrastruktur.

Systemintegration och BI

Integreringar mellan ett brett spektrum av system baserade på olika teknologier. Utveckling av BI-paneler.

Stöd och utbildning

Stöd och utbildning, inklusive utveckling av inlärningsinnehåll och online kurser.

Kvalitetssäkring

Stöd för kvalitetssäkring, inklusive hjälp vid utveckling av rutiner.

CONNECT Norge