Extensible Markup Language (XML) är ett märkspråk som definierar en uppsättning regler för kodningsdokument i ett format som är läsbart för personer och maskiner. Det använder taggar som kan skapas och definieras av användare. Förmåga: SAX, pull parsing, SOAP, XHTML, XPath, XSL-omvandlingar (XSLT), XML Schema, DTD.