Asterisk

Asterisk är en mjukvarubaserad PBX. Den släpps med en dubbel licensmodell: som fri programvara med GNU General Public License (GPL) licens och som proprietär programvara med en proprietär programvarulicens. Det är en mycket populär VoIP PBX globalt på grund av öppen källkodslicens och modulär, expanderbar design. Förmåga: Konfiguration, prestandaoptimering, tillgångskontroll, anpassning.

XML

Extensible Markup Language (XML) är ett märkspråk som definierar en uppsättning regler för kodningsdokument i ett format som är läsbart för personer och maskiner. Det använder taggar som kan skapas och definieras av användare. Förmåga: SAX, pull parsing, SOAP, XHTML, XPath, XSL-omvandlingar (XSLT), XML Schema, DTD.

XenServer

Citrix XenServer är en kommersiell version av Xen-projektet, en hypervisor som använder et mikrokärnadesign som tillhandahåller tjänster som gör att flera operativsystem kan köras samtidigt på samma maskinvara. Expertis: Verktyg (XenCenter etc), nätverk, säkerhet, VM-förberedelse, konfiguration, HA, pooling, återhämtning.

SQL

Structured Query Language är ett programmeringsspråk som utformats för att hantera data som hålls i ett relationsdatabashanteringssystem (RDBMS). Funktioner: MS SQL, PosgresSQL, MySQL, fönsterfunktioner, XML Query Language (XQuery), temporära data, röd-mönstermatchning, polymorfiska tabellfunktioner, JSON ...

Confluence

Confluence är programvara för team-samarbete, gjord av Atlassian. Det är möjligt att skapa all slags innehåll relaterat till ett projekt på ett ställe; mötesnoteringar, projektplaner, produktkrav och mycket mer. Dessutom kan allt innehåll kommenteras och diskuteras i innehållet självt. Integrerad med Jira. Förmåga: Skapande och hantering av innehåll.
  • CallMeSmart AS
  • CONNECT Norge

Kundcase: CallMeSmart AS

"CallMeSmart AS är ett mjukvaru- och kommunikationsproduktföretag som bildades 2015 för att slutföra utvecklingen av CallMeSmart-tekniken till en marknadsprodukt, och ta den till sjukhus och kliniker globalt. CallMeSmart-systemet är ett lätt och kostnadseffektivt smartphonesystem för modernisering av kommunikationer på sjukhus och kliniker. Det ger säker smarttelefon kommunikation för kliniker, ett intelligent kommunikationsrutingssystem som minimerar avbrott, och enkla verktyg för att organisera kommunikation enligt avdelningsuppgifter, roller och ansvar." ©

Från februari till augusti 2017 outsourcade CallMeSmart rollen som Tech Lead i projektet till Eric Eikrem & Co. Tekniker som användes var - Linux, som sådan, Asterisk, LDAP, CAS, OpenFire (XMPP) och XenServer. I våra leveranser ingår:

IT-infrastruktur

Bygg och underhåll av IT-infrastruktur.

Operation

Hjälpa med å effektivisera systemet; lyfta det från forskning till operation.

Stöd och utbildning

Utveckling av stöd och utbildning, inklusive utveckling av lärningsinnehåll.

QA

Stöd för QA, inklusive utveckling av intern dokumentation.

CallMeSmart ©

Logo och första delen - 2017 © CallMeSmart AS

Kundprofil: CONNECT Norge

CONNECT Norge är en frivillig organisation som stöder innovation och kreativitet. Organisationen representerar privata företag och offentliga institutioner som vill hjälpa entreprenörer i kommersialiseringsfasen. Genom CONNECT Springboard-processen tränas entreprenörer för att förbättra sin affärsstrategi och affärsmodell genom direkt återkoppling från erfarna affärsmän. För närvarande finns fem nät i Norge samt CONNECT Norway Foundation.

CONNECT Norge outsourcade sin IT-avdelning till Eric Eikrem & Co. I våra leveranser ingår:

IT-infrastruktur

Bygg och underhåll av IT-infrastruktur.

Systemintegration och BI

Integreringar mellan ett brett spektrum av system baserade på olika teknologier. Utveckling av BI-paneler.

Stöd och utbildning

Stöd och utbildning, inklusive utveckling av inlärningsinnehåll och online kurser.

Kvalitetssäkring

Stöd för kvalitetssäkring, inklusive hjälp vid utveckling av rutiner.

CONNECT Norge