Extensible Markup Language (XML) er et oppmerkingsspråk som definerer et sett med regler for koding av dokumenter i et format som både er lesbart be for mennesker og maskiner. Det benytter tagger som kan opprettes og defineres av brukere. Evner: SAX, pull-parsing, SOAP, XHTML, XPath, XSL Transformations (XSLT), XML Schema, DTD.