Strukturert spørrespråk er et programmeringsspråk designet for å administrere data som holdes i et relationsdatabasebehandlingssystem (RDBMS). Evner: MS SQL, PosgresSQL, MySQL, vindusfunksjoner, XML Query Language (XQuery), temporære data, radmønster-matching, polymorfe tabellfunksjoner, JSON ...