Jira er et problemsporingssystem utviklet av Atlassian, som inneholder feilsporing, problemløsing og prosjektledelsesfunksjonalitet. Kunnskap: Fleksibel prosjektledelse og problemløsing.