XML

Extensible Markup Language (XML) er et oppmerkingsspråk som definerer et sett med regler for koding av dokumenter i et format som både er lesbart be for mennesker og maskiner. Det benytter tagger som kan opprettes og defineres av brukere. Evner: SAX, pull-parsing, SOAP, XHTML, XPath, XSL Transformations (XSLT), XML Schema, DTD.

SQL

Strukturert spørrespråk er et programmeringsspråk designet for å administrere data som holdes i et relationsdatabasebehandlingssystem (RDBMS). Evner: MS SQL, PosgresSQL, MySQL, vindusfunksjoner, XML Query Language (XQuery), temporære data, radmønster-matching, polymorfe tabellfunksjoner, JSON ...

Confluence

Confluence er programvare for samarbeid i team, lagd av Atlassian. Det er mulig å lage alt slags innhold relatert til et prosjekt på ett sted; møtenotater, prosjektplaner, produktkrav og mye mer. Videre kan alt innhold kommenteres og diskuteres i selve innholdet. Integrert med Jira. Evner: Opprettelse og styring av innhold.

XenServer

Citrix XenServer er en kommersiell versjon av Xen-prosjektet, et hypervisor som bruker et mikrokjernedesign som gir tjenester som muliggjør at flere operativsystemer kjører samtidig på samme maskinvare. Kunnskap: verktøy (XenCenter etc), nettverk, sikkerhet, VM-forberedelse, konfigurasjon, HA, samling, gjenoppretting.

Jira

Jira er et problemsporingssystem utviklet av Atlassian, som inneholder feilsporing, problemløsing og prosjektledelsesfunksjonalitet. Kunnskap: Fleksibel prosjektledelse og problemløsing.
  • CallMeSmart AS
  • CONNECT Norge

Kundecase: CallMeSmart AS

"CallMeSmart AS er et programvare- og kommunikasjonsproduktfirma etablert i 2015 for å fullføre utviklingen av CallMeSmart-teknologien til et markedsklart produkt, og bringe det ut til sykehus og klinikker globalt. CallMeSmart-systemet er et lett og kostnadseffektivt smarttelefonsystem for modernisering av kommunikasjon på sykehus og klinikker. Det gir sikker smarttelefonkommunikasjon for klinikere, et intelligent kommunikasjonsrutingssystem som minimerer avbrudd, og enkle verktøy for å organisere kommunikasjon i henhold til avdelingsoppgaver, roller og ansvar." ©

Fra februar til august 2017 satte CallMeSmart rollen som Tech Lead i prosjektet ut til Eric Eikrem & Co. Teknologier som ble anvendt var - blant annet - Linux som sådan, Asterisk, LDAP, CAS, OpenFire (XMPP) og XenServer. Våre leveranser inkluderte:

IT-infrastruktur

Bygge og vedlikeholde IT-infrastruktur.

Driftsetting

Hjelpe med å strømlinjeforme systemet; løfte det fra forskning til drift.

Støtte og opplæring

Utvikling av brukerstøtte og opplæring, inkludert utvikling av læringsinnhold.

QA

Støtte for QA, inkludert utvikling av intern dokumentasjon.

CallMeSmart ©

Logo og første avsnitt - 2017 © CallMeSmart AS

Kundeprofil: CONNECT Norge

CONNECT Norge er en frivillig organisasjon som støtter innovasjon og kreativitet. Organisasjonen representerer private bedrifter og offentlige institusjoner som ønsker å hjelpe gründere i kommersialiseringsfasen. Gjennom CONNECTs Springbrettprosess, blir gründere coachet i å forbedre sine forretningsstrategi og forretningsmodell gjennom direkte tilbakemelding fra erfarne forretningsfolk. Det er i dag fem nettverk i Norge i tillegg til Stiftelsen CONNECT Norge.

CONNECT Norge outsourcet sin IT-avdeling til Eric Eikrem & Co. Våre leveranser omfattet:

IT-infrastruktur

Bygge og vedlikeholde IT-infrastruktur.

Systemintegrasjon og BI

Integrasjoner mellom et bredt spekter av systemer basert på ulike teknologier. Utvikling av BI-paneler.

Support og opplæring

Brukerstøtte og opplæring, herunder utvikling av learniing innhold og nettbaserte kurs.

Kvalitetssikring

Støtte for kvalitetssikring, inkludert assistanse i utviklingen av rutiner.

CONNECT Norge