Clientes: CONNECT Norway

CONNECT Noruega é unha organización non-gobernamental que apoia a innovación e a creatividade. Grazas a patronicadores, tanto empresas privadas como institucións públicas, a organización axuda a emprendedores en fase de comercialización. A través do proceso CONNECT Springboard, os empresarios son adestrados para mellorar as súas estratexias de negocio e o seu modelo de negocio a través da retroalimentación directa de empresarios con experiencia. Actualmente hai cinco redes CONNECT en Noruega, ademais da Fundación CONNECT Noruega. É máis, hai varios nodos en todo o país. As redes están organizadas como asociacións autónomas cos seus propios consellos de administración.

CONNECT Noruega externalizó o seu departamento de TI a Eric Eikrem & Co. As nosas entregas incluíron:

IT infrastructure

Construción e mantemento da infraestrutura de TI.

Integración de sistemas e BI

Integración entre unha ampla gama de sistemas baseados en tecnoloxías diferentes. Desenvolvemento de paneis de BI.

Soporte e capacitación

Apoio aos usuarios e a formación, incluída a elaboración dos contidos de aprendizaxe e cursos en liña.

QA

Soporte para QA, incluíndo o desenvolvemento de rutinas e procedementos.

CONNECT Norge