Un proxecto que preparou o terreo para a implantación da aprendizaxe flexible - en toda a empresa - nunha empresa multinacional. Xestión de proxecto.