MySQL, sistema de xestión de base de datos relacional (RDBMS) de código aberto. Coñecementos: SQL, procedementos almacenados, cursores, disparadores, esquema de información, MySQL Workbench, phpMyAdmin.