Extensible Markup Language (XML) er et opmærkningssprog, der definerer et sæt regler for kodning af dokumenter i et format, der kan læses af mennesker og maskiner. Det bruger tags, som kan oprettes og defineres af brugerne. Evner: SAX, pull parsing, SOAP, XHTML, XPath, XSL Transformations (XSLT), XML Schema, DTD.